Gençlerle “İslam’da Evlilik ve Aile” konulu seminer

485 0

Essen Bölgesi DİTİB Olpe Gençlik Kolları tarafından “İslam’da Evlilik ve Aile” konulu seminer düzenlendi.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Gençlik Kolları tarafından her ay erkeklere ve bayanlara yönelik farklı bölgelerde düzenlenen gençlik seminerlerinin bu ayki konusu “İslam’da Evlilik ve Aile” oldu.

Neukirchen DİTİB Fatih Camii’nde erkeklere ve bayanlara yönelik ayrı ayrı düzenlenen seminere konuşmacı olarak DİTİB Genel Sekreter Yardımcısı ve Gençlik Koordinatörü Abdurrahman Atasoy ile Porz DİTİB Mevlana Camii Bayan Din Görevlisi Sena Atasoy katıldı.

İslam’da aile ocağının, toplum binasını oluşturan tuğlalarının piştiği ocak olduğuna vurgu yapan DİTİB Genel Sekreter Yardımcısı ve Gençlik Koordinatörü Abdurrahman Atasoy, “Ocak ne kadar sağlam olur ise, tuğla da o kadar sağlam olur. Tuğla sağlam olur ise bina da o derecede sağlam olur” dedi.

Temeli sağlam ailenin anlayış kaynağının ilim olduğuna dikkat çeken Atasoy konuşmasına şöyle devam etti: “Aile ocağının sağlamlığı erkek ile kadının; hedeflerinin üstün, bilgilerinin sağlam, anlayışlarının sahih, amellerinin sâlih, ahlâklarının fâzıl, niyetlerinin hâlis, kalplerinin küfür, şirk ve bidatlerden sâlim olmasına bağlıdır. İşte bu özelliklere sahip olan aile yuvası kuracak olan erkek ve kızın sağlam yetişmesi gerekir. Aile olacak bireylerin nihai hedefleri Allah’ın rızasını kazanmak ve bu rıza hedefine yönelen örnek Müslüman bir aileyi oluşturmalarını sağlamaktır. Bilgileri sağlam olursa anlayışları da sağlam olur. Temeli sağlam ailenin anlayış kaynağı ilimdir. İlim, lehinde ve aleyhinde olanı usûl ve fürû olarak İslâm’ı ehil ve müttakî âlim denetiminde bilmektir. Amelin sâlih, ahlâkın fâzıl olması sâlih ve fâzıl olanlarla birliktelikle elde edilir. Niyetin hâlis olması Hakkı bâtıla, bâkîyi fâniye, Allah’ın rızasını nefsin rızasına tercih edip bu tercih üzerinde sabır ve sebat etmekle elde edilir. Kalplerin sâlim olması, küfür, şirk ve bidatlerden kendilerini ilim, amel, zikir ve fikirle koruyan, iman, tevhid ve her konuda Sünneti izleyenlerin ortamında yaşayarak elde edilir.”

Mutlu bir evliliğin sırrının sevgi, saygı ve sadakat olduğuna vurgu yapan Porz DİTİB Mevlana Camii Din Görevlisi Sena Atasoy, “Evliliğin devamı için en az sevgi ve saygı kadar, hatta ondan daha önemli kavramların da bulunması şarttır. Bunlar dürüstlük, fedakarlık, sadâkat, empati, samimiyet, tebrik ve takdir etme, değer verme gibi erdemlerdir” dedi. Atasoy konuşmasına şu şekilde devam etti: “Mutlu bir ailenin, mutlu bir evliliğin erdemlerine bakıldığında aile bireyleri arasında karşılıklı saygı ve sevginin olduğu, dayanışma ve birbirlerine güvendiği ve birbirine karşı sorumluluk hissettiği ve eşlerin birbiri ile sağlıklı bir iletişim içinde oldukları görülür. Evliliğin mutlu bir şekilde sürmesi için sevgi, saygı ve sadakat erdemlerinden her hangi birinin noksan olmasında evliliğin yürümesi de mümkün olmaz. O sebeple birlikte yaşama istekliliğinin olmadığı bir yerde sevgi, saygı ve sadakatten söz edilemez.“

“İslam’da Evlilik ve Aile” konulu seminer, gençlerden gelen sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Ercüment Aydın / Neukirchen

Related Post