AK Parti Yurt Dışı seçim beyannamesini açıkladı

408 0
AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) yurt dışında yaşayan vatandaşlar için seçim beyannamesini açıkladı.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve YSKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu beyannameyle ilgili yaptığı açıklamada, “24 Haziran seçimlerinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çalışmalarımızı kurumsallaştırarak sürdüreceğiz. TBMM ’’ dedi. Yeneroğlu ’’Yurt Dışı Türkler Komisyonu ile diaspora alanı yasamanın öncelikli gündem maddesi olacak. Gençlerimizin ana dil eğitiminin ve kültürel kimliğinin daha fazla desteklendiği ve TRT Türk’ün yeniden yapılandırıldığı bir dönem olacaktır.” dedi.
YSKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu AK Parti olarak yurt dışındaki insanlarımızın meselelerini hep üstün sorumluluk bilinciyle sahiplendiklerini belirttiği açıklamasının devamında şunları söyledi. ’’Öncelikle TBMM bünyesinde kuracağımız Yurt Dışı Türkler Komisyonu yasama ayağında önemli bir boşluğu giderecektir. Yasamanın bu alanı özel olarak sahiplenmesiyle konu başlıkları daha güçlü bir şekilde takip edilecektir.’’ dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu ’’Yürütme ayağında ise Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nun kurulması, ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu etkinleştirecektir. Yine bu dönemde hedeflediğimiz, konsolosluk bölgelerinde oluşturulacak Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclislerinde bölgesel konular ortak bir şekilde ele alınacak, diasporanın dayanışması desteklenecektir.’’ dedi.
Dil ve kültürel kimliğin muhafazası
Yurt dışındaki gençlerimizin ana dilleri ve Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi yeni dönemde daha yoğun programlarla teşvik edilecektir. Zira dil ve kültürel kimliğin muhafazası, Türk diasporasının var olmasıyla eş anlamlıdır. Bu maksatla ana dilimiz Türkçe’nin öğrenimi ve geliştirilmesi için de proje destekleri artırılacak, hafta sonu Türkçe okulları ve çift dilli anaokulları teşvik edilecek, Türkçe kütüphaneler oluşturulacak, kültürel hareketlilik programları yaygınlaştırılacaktır. Staj imkânlarının geliştirilmesi, üniversite kontenjanlarının artırılması ve değişim programlarının uygulanması da gençlerimizin Türkiye tecrübelerinin artmasına hizmet edecektir.
TRT Türk’ün yurt dışındaki Türklerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılacağını söyleyen Yeneroğlu ’’Tüm bu hususları içeren Yurt Dışı Vatandaşlar Seçim Beyannamemiz, Yurt Dışı Türkler meselesinin partimiz için gelecekte de daimî gündem maddesi olacağının teyididir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. AK Parti her alanda olduğu gibi diaspora politikalarının da belirleyicisi ve öncüsü olmaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.
AK Parti Yurt Dışı Vatandaşlar Seçim Beyannamesi’nde yer alan başlıca konular:
TBMM’de Türk diasporası için daimî bir ihtisas komisyonun kurulması
Bakanlıkların hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulunun oluşturulması
Yurt dışındaki insanlarımızla sürekli istişare için Başkonsolosluk bölgelerinde Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclislerinin kurulması
Anaokulundan başlayarak çift dilli okulların açılmasının teşvik edilmesi
Çocuklarımızın ana dilimiz Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve desteklerin artırılması
Başta İslam düşmanlığı olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın maruz kaldıkları ayrımcılık ve hak ihlalleri ile her türlü platformda etkin mücadele edilmesi
Yurt dışındaki gençlerimizin uzmanlaşması için lisansüstü bursların yaygınlaştırılması
Yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj yapma imkânlarının artırılması
100 bin gencimizin ülkemize getirilerek tarih ve kültürü ile buluşturulması
Dövizle askerlik işlemlerinde 38 yaş sorununun giderilmesi
Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın yarı zamanlı çalışabilmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması
TRT Türk’ün Türk diasporasına yönelik yayın için yeniden yapılandırılması
Yurt dışındaki Türk medyasının desteklenmesi
Yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik özel programların geliştirilmesi

Related Post