Robotlar insan’dan öğreniyor

200 0

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen ve 50 kuşak boyunca izlenen „Küme Robotlarının“ insan davranışlarını „öğrendikleri“ açıklandı.

Öğrendikleri Davranışlar:

„Ölümden“ (bataryaları boşaltan noktalar) kaçınma.

„Yaşam“ (enerji yükleyen) bölgeleri tanıma.

„İkaz Etme“ küme arkadaşlarını tehlikeye karşı ışık sinyalleri ile uyarma.

„Yalan Söyleme“ (Kendilerinin kaçındıkları „ölüm“ alanına arkadaşlarını sürükleyerek „yaşam“ alanlarınının kendilerine kalmasını sağlamak için!

Related Post

Leave a comment